Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Påvirkning av nyfødte etter mors bruk av antipsykotika

Påvirkning av nyfødte etter mors bruk av antipsykotika

Det er begrenset kunnskap om risikoen for postnatale effekter hos barn av mødre som bruker antipsykotika frem til fødselen. Meld bivirkninger ved eventuelle effekter hos nyfødte, uavhengig dose og indikasjon.

RELIS har i en utredning vurdert risikoen som liten for at lavdose (25 mg) kvetiapin (Seroquel) vil gi postnatale effekter eller gi grunn for særlig overvåking av barnet. Overgangen av kvetiapin til placenta antas å være lav, basert på en liten studie (1). Samtidig er det en økende bruk av lave doser med kvetiapin (2), også blant gravide, hvilket gjør det særlig viktig å melde bivirkninger hvis man mistenker negative effekter hos nyfødte.

RELIS gir i samme utredning en kort oppsummering av postnatale effekter og bruk av antipsykotika generelt:

Oppslagsverket UpToDate oppgir at postnatale effekter er observert hos 16 % av barn født av mødre som brukte andregenerasjons antipsykotika (inkludert kvetiapin). Vanlige postnatale effekter eller symptomer på abstinenser er blant annet ekstrapyramidale symptomer, agitasjon og uro. Det finnes ikke gode anslag på hvor ofte de ulike symptomene oppstår. I følge Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell kan ekstrapyramidale symptomer forekomme hos nyfødte ved behandling med høye doser førstegenerasjons antipsykotika i siste trimester, mens det ikke er angitt slik risiko for andregenerasjon antipsykotika (1).

Det oppfordres til å melde bivirkninger på www.melde.no for å øke kunnskapen om postnatale effekter hos barn av mødre som bruker antipsykotika frem til fødselen.

1. RELIS database 2020; spm.nr. 8361, RELIS Midt-Norge

2. Debernard KAB, Frost J, Roland PDH. Kvetiapin er ikke en sovemedisin. Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139(13): 1246-8.