Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Alvorlige hjertebivirkninger av klorokin og hydroksyklorokin ved behandling av covid-19

Alvorlige hjertebivirkninger av klorokin og hydroksyklorokin ved behandling av covid-19

Det er meldt om alvorlige hjerterytmeforstyrrelser i studier der pasienter med covid-19 er behandlet med klorokin eller hydroksyklorokin. Særlig gjelder dette ved høye doser eller kombinert med antibiotikumet azitromycin.

Hjerterytmeforstyrrelser er en kjent bivirkning av klorokin og hydroksyklorokin. Rytmeforstyrrelsene kan forverres når behandlingen kombineres med andre legemidler, slik som azitromycin, som også har lignende bivirkninger på hjertet. Statens legemiddelverk har gått ut med informasjon om dette på sine sider. 

En studie som også har inkludert pasienter i Norge settes nå på pause. Ingen barn har blitt inkludert i studier i Norge, men Nettverket omtalte behandling av barn i en tidligere nyhetssak.