Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Y-sett kompatibilitet mellom Numeta G13E og tre ulike legemidler

Y-sett kompatibilitet mellom Numeta G13E og tre ulike legemidler

En nylig publisert studie har sett på fysikalsk kompatibilitet mellom Numeta G13E og tre ulike legemidler administrert i y-sett. 

Nyfødte premature barn skal vanligvis ha flere legemidler samtidig som de trenger parenteral ernæring. Det kan være et begrenset antall venøse tilganger og dette gir utfordringer med å få gitt legemidlene og parenteral ernæring uten å måtte administrere dette parallelt. Parenteral ernæring er en emulsjon som består av mange komponenter, og dette gjør at den er svært sårbar for destabilisering, og derfor i utgangspunktet uegnet for administrasjon parallelt med andre legemidler. Dokumentasjon på at slik parallellinfusjon er mulig er ofte ikke å finne fordi det ikke finnes gode studier som viser at dette er mulig. Og når det gjelder studier som har sett på barnedoser og hastigheter så er det enda mindre som er studert. 

Ved Sykehusapotekene forsøker forskere å få mer kunnskap og informasjon om dette temaet. En nylig publisert artikkel (1) har sett på fysikalsk kompatibilitet mellom parenteral ernæring (Numeta G13E) og tre legemidler (Paracetamol, Vankomycin og Fentanyl). De har brukt flere metoder for å vurdere utfelling og destabilisering av emulsjonen. Resultatene viste at ingen utfelling av legemidlene som ble testet og heller ikke destabilisering av emulsjonen i løpet av testperioden på 4 timer. 

1. Nezvalova-Henriksen K, Nilsson N, Østerberg CT, Staven Berge V, Tho I. Y-Site Physical Compatibility of Numeta G13E with Drugs Frequently Used at Neonatal Intensive Care. Pharmaceutics. 2020;12(7):677. Published 2020 Jul 18. doi:10.3390/pharmaceutics12070677