Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Strattera mikstur forhåndsgodkjent

Strattera mikstur forhåndsgodkjent

Strattera mikstur med virkestoffet atomoksetin er nå forhåndsgodkjent på blå resept.

​Nettverket fikk i vinter spørsmål fra barne- og ungdomspsykiatere om vi kjente til hvorfor Strattera mikstur ikke var forhåndsgodkjent på blå resept, som betyr at det ved forskriving av Strattera mikstur måtte søkes om individuell stønad. Strattera kapsler og aktuelle generika har hatt forhåndsgodkjent refusjon for ICD10 kode F90 eller ICPC kode P81 «Hyperkinetisk forstyrrelse» for alderen 6-17 år. Nettverket tok kontakt med Legemiddelverket, som raskt sørget for at miksturen fikk samme refusjonssstatus som kapslene og andre aktuelle generika.