Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Varsling ved endring i "smerteretningslinjene"

Varsling ved endring i "smerteretningslinjene"

Redaksjonen for Retningslinjer for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter hos barn og ungdom ("smerteretningslinjene") har jevnlige møter og vil oppdatere retningslinjene ved behov. Du kan melde deg på varsling ved endringer.

​Smerteretningslinjene vil ha behov for oppdatering med jevne mellomrom, og for at det skal være lett å få med seg endringer for de som har tatt i bruk smerteretningslinjene, så har vi opprettet varsling på e-post. Du vil få varsel om eventuelle endringer ved å melde deg på denne e-postlisten. Alle endringer vil du også finne nederst på denne siden, under "Nyheter fra Nettverket om smerter og smertebehandling"

Redaksjonen har hatt sitt første møte og vil takk for alle tilbakemeldinger som er kommet til nå, på smerteretningslinjene. 
Har du kommentarer eller andre tilbakemeldinger på smerteretningslinjene, send de gjerne til Nettverket på e-post: post@legemidlertilbarn.no