Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Retningslinjer for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter hos barn og unge

Retningslinjer for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter hos barn og unge

Nettverket har ledet et arbeid med å utarbeide Retningslinjer for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter hos barn og unge. Retningslinjene er nå publisert på Nettverket sine sider.

Retningslinjer for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter hos barn og unge er nå publisert på Nettverket sine sider. 

Retningslinjene er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn. Smertebehandling hos barn har vært et sentralt tema for Nettverket de siste årene. Vurdering og behandling skjer både på legekontoret, på legevakten og på sykehus, og ofte kreves tverrfaglig tilnærming. Smertebehandling med legemidler er ofte utenfor norsk godkjenning, spesielt til de aller yngste. Det har vært etterlyst nasjonale retningslinjer for smertebehandling av barn. Helsedirektoratet og Nettverket ble i 2014 enige om at Nettverket skulle utarbeide retningslinjer med god forankring i fagmiljøene. 

Retningslinjene omhandler både ikke-medikamentell og medikamentell behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter hos barn og unge 0-18 år, også hos barn med langvarig smerte. Målgruppen er alt helsepersonell som møter barn med smerter både i og utenfor sykehus. Smertebehandling av premature og syke nyfødte er en spesialistoppgave og omfattes ikke av dette dokumentet.

Retningslinjene skal være forankret i ledelsen der de tas i bruk, for å sikre god implementering. Det er ønskelig at retningslinjene inngår som forskrivningsstøtte i elektronisk pasientjournal, EPJ. Det kan være nødvendig med tilpasning av retningslinjene lokalt. Det er spesielt viktig at opplysningene for dosering i retningslinjene er koordinert med andre kilder på det enkelte brukersted for å unngå feilmedisinering. Det gjelder f.eks. metodebøker, elektroniske legemiddelkurver, og informasjon lokalt om konsentrasjon på fortynninger av legemidler til injeksjon/infusjon.

Tilbakemeldinger og kommentarer til retningslinjene kan sendes til post@legemidlertilbarn.no

Les mer om temaet Smertebehandling på Nettverket sine sider her.