Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Remdisivir til barn med covid-19

Remdisivir til barn med covid-19

Kapittel "3.28 Covid-19: Ny SARS-Coronavirus infeksjon hos barn" i generell veileder i Pediatri er oppdatert, blant annet med informasjon om eksperimentell antiviral behandling.

Nettverket har tidligere publisert en nyhetssak om at det finnes informasjon om barn og covid-19 i generell veileder i pediatri. Kapittelet heter "3.28 Covid-19: Ny SARS-Coronavirus infeksjon hos barn", og er allerede oppdatert flere ganger. Blant annet er avsnittet om eksperimentell antiviral behandling endret. I versjon 5 av kapittelet (revisjon avsluttet 02.06.20) ser avsnittet slik ut:

"Eksperimentell antiviral behandling

Det finnes ingen antiviral behandling med dokumentert effekt mot koronavirus. Det er bred internasjonal enighet om at eksperimentell behandling bør skje som ledd i studier, men pt er det ikke aktuelt å inkludere barn i slike studier. I en evt kritisk situasjon kan eksperimentell behandling vurderes, etter konferering med regionsykehus. Medikamentenes effekt og sikkerhet ved covid-19 er imidlertid ikke klarlagt, og mulig nytte må veies mot risiko for den enkelte pasient. Foresatte må orienteres om dette.

En gruppe amerikanske pediatriske infeksjonsleger har nylig foreslått remdesivir som foretrukket preparat. Remdesivir er kun tilgjengelig for «compassionate use» som krever: 1. Individuell forespørsel til produsenten Gilead, 2. Individuell søknad om godkjenningsfritak til SLV, 3. Importgodkjenning som må innhentes i forkant i samarbeid med sykehusapotek. For dosering se https://www.kinderformularium.nl/ . Vi vil fraråde bruk av hydroksyklorokin på bakgrunn av nyere studier som ikke viser holdepunkter for effekt.

Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) har utstedt en “Emergency Authorization” for remdesivir: https://www.gilead.com/-/media/files/pdfs/remdesivir/eua-fact-sheet-for-hcps_01may2020.pdf?la=en&hash=B56F8C441364B7EDA15543F75E8EC88F

Infectious Diseases Society of America har utarbeidet en egen prosedyre for eksperimentell behandling ved covid-19: https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-treatment-and-management/ "

Sykehusapotekene Oslo har vært gjennom prosessen med å søke om compassionate use. Dette er en noe komplisert og tidkrevende prosess, og det kan være lurt å ha gjennomført denne før behovet for remdisivir oppstår. Andre sykehusapotek som trenger hjelp med prosessen kan kontakte Sykehusapotekene Oslo hvis spørsmål.