Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Nytt bivirkningsregister

Nytt bivirkningsregister

Etter at den nye bivirkningsregisterforskriften ble innført 1. januar 2020, har meldesystemet for bivirkninger blitt forbedret. Data fra dette registeret kan nå kobles med data fra andre registre.

​Den nye forskriften innfører blant annet meldeplikt for flere typer helsepersonell. Før gjaldt plikten forskrivere som leger og tannleger, mens plikten nå også omfatter annet helsepersonell som farmasøyter, sykepleiere og helsesykepleiere. Bivirkninger skal nå meldes fra www.melde.no, som er en felles meldesentral som skal brukes for uønskede hendelser i helsetjenesten.

Du kan lese mer om det nye bivirkningsregisteret på Legemiddelverket sine sider. Legemiddelverket har også omtalt dette i sitt Nytt for legemidler nr 8, 26. mai 2020.
Les RELIS sin artikkel om den nye forskriften her.