Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Norge har fått ITCC-akkreditering

Norge har fått ITCC-akkreditering

Norsk ITCC-akkreditering betyr at norske barn med kreft kan få utprøvende behandling i Norge.

Innovative Therapies for Children with Cancer (ITCC) er et europeisk konsortium som består av 55 europeiske barnekreftavdelinger og 22 europeiske forskningslaboratorier. Disse barnekreftavdelingene har spesialkompetanse når det gjelder gjennomføring av tidligfase studier for barn og ungdom. Formålet med ITCC er å utvikle ny behandling for barn og ungdom med kreft. Sentre som får ITCC-akkreditering må innfri strenge krav mht kompetanse og infrastruktur, samt ha erfaring med gjennomføring av tidligfase studier.

Sentre med ITCC akkreditering foretrekkes i tidligfase studier for barn og ungdom med kreft. ITCC-akkrediteringen fører til at barn og ungdom som behandles for kreft ved slike sentre kan få ny og mer moderne behandling. NorPedMed startet i 2018 arbeidet med å skaffe norsk ITCC-akkreditering for fase I-II utprøvinger innen barnekreft. Søknaden ble sendt i 2019, og akkrediteringen ble tildelt i oktober 2020. Vi gratulerer Heidi Glosli og Camilla Tøndel med at Norge nå har fått ITCC-akkreditering.