Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Hvordan velge rett mikstur til barn?

Hvordan velge rett mikstur til barn?

NPPG (Neonatal & Paediatric Pharmacist Group) i UK har laget en uttalelse om viktige poenger i valg av orale flytende legemidler til barn. Vi har oversatt oppsummeringen og vil oppfordre spesielt farmasøyter til å lese hele dokumentet.

​NPPGs Position statement 2020-01: Choosing an Oral Liquid Medicine for Children finner du her.

Farmasøyter har et faglig ansvar for å sikre at et hvert legemiddel passer til pasienten som skal ta det. Dersom farmasøyten har bekymringer om et bestemt preparat kan gis til barnet, bør dette diskuteres med forskriveren. Dette gjelder spesielt uregistrerte legemiddel, legemiddel som brukes “off-label” og magistrelle legemidler. Det kan være nødvendig å gjennomgå formuleringen av forskjellige produkter for å sikre at det mest passende legemiddelet blir gitt.

Ved valg av flytende oralt legemiddel til et barn, anbefaler NPPG at vi vurderer: 

1) Innhold av hjelpestoffer, inkludert mengde og egnethet

2) Kumulativt daglig inntak av hjelpestoffer fra all legemidler (produkt) som blir tatt

3) Potensielle bivirkninger på grunn av hjelpestoffer

4) Nytt-risiko vurdering ved bruk av uregistrert legemiddel versus et godkjent legemiddel

5) Konsentrasjonen på produktet og volumet av en dose. Ideelt bør volumet av en dose ikke være mindre enn 0,2 ml og ikke større enn 10 ml, men det kan være aktuelt å gi mindre volum på nyfødtintensiv. Når det er behov for små volum bør en vurdere hvordan disse kan administreres på en sikker måte for å unngå potensiell feildosering

6) Eventuelle lokale bestemmelser om bruk av standardkonsentrasjoner

I uttalelsen fra NPPG er hjelpestoffer et sentralt tema, med tabell over ulike hjelpestoffer med tilhørende anbefalinger. Det er også gitt eksempler på hvordan en kan regne på mengden av ulike hjelpestoff i enkeltdoser av legemidler. Til slutt har de laget en sjekkliste for vurdering av om legemidler er passende for barn. 

Vi vil anbefale å lese hele dokumentet – kanskje det kan brukes ved din avdeling eller sykehus?