Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Miksturnytt august

Miksturnytt august

Oppdateringer som nylig er gjort i miksturlisten.

​Oppdatert: Oppbevaringsbetingelsene til Caffeine Citrate 10 mg/ml oral solution etter anbrudd er endret fra "Ingen spesielle krav" til "Kjøleskap". Endringen kommer som følge av at Svensk läkemedelsstandard har endret dette. Les også den tidligere nyhetssaken vedrørende Holdbarhet av oral koffeinsitrat etter anbrudd