Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Manipulering av warfarintabletter

Manipulering av warfarintabletter

Norske forskere har gjennomført en studie for å undersøke hvilken manipuleringsteknikk som gav den mest nøyaktige deldosen av warfarin. Det viste seg at å løse opp en hel tablett for så å trekke ut en delmengde var mest nøyaktig.

Det vitenskapelige grunnlaget når man skal velge den mest nøyaktige manipuleringsmetoden er er ikke nødvendigvis så godt. Norske forskere ved Universitetet i Oslo og Sykehusapotekene i Oslo har tidligere sett på manipulering av acetylsalisylsyretabletter.​ Nå er også manipulering av warfarintabletter undersøkt (1).

To ulike tabletter ble brukt i studien; Marevan (Takeda) og Warfarin Orion (Orion), begge med 2,5 mg warfarin natrium per tablett. Det ble brukt tre manipuleringsmetoder; 
1. En helt tablett ble løst i 10 ml vann, før en deldose på 10% ble tatt ut. 
2. En halv eller en kvart tablett ble løst i vann direkte i et medisinbeger.
3. En halv eller en kvart tablett ble løst i vann direkte i en peroral sprøyte,

Det viste seg at metode 1 var den mest nøyaktige, med mindre enn 10% avvik fra teoretisk deldose. Metode 2 og 3 kunne gi over 30% avvik fra den teoretiske dosen. I retninglinjen MAMBA, er foretrukket metode å dele en tablett før den løses i vann. Warfarin natrium er svært løselig i vann, og dette kan forklare hvorfor det bør foretrekkes å løse opp tabletten først før en delmengde tas ut. Resultatet avviker fra acetylsalisylsyretabletter, hvor fraksjoner av de ulike løsningene gav svært stor variasjon i dosenøyaktighet, også uavhengig av metode for å blande/løse opp. Kun manipulering av oppløselige tabletter gav en akseptabel dosenøyaktighet. Dette viser at det bør tas hensyn til ulike faktorer ved manipulering av tabletter, for eksempel virkestoffets løselighet.

1. Brustugun, J., Birkedal Aas, E., Tho, I., Bjerknes, K. Comparing Two Methods of Tablet Manipulation to Adjust the Warfarin Dose in Paediatric Care. Pharmaceutics 2020, 12(4), 375; https://doi.org/10.3390/pharmaceutics12040375