Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Mangel på Stesolid Prefill rektalvæske

Mangel på Stesolid Prefill rektalvæske

Det er mangel på Stesolid Prefill rektalvæske «Actavis». Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 01.02.2021. Oppdatert: forventet levering 24.03.2021.

Stesolid Prefill rektalvæske 5 mg/ml inneholder virkestoffet diazepam. Til barn brukes dette preparatet i noen tilfeller til å behandle kramper. Stesolid Prefill kan doseres individuelt, og sprøyten er gradert slik at man kan justere stempelet til den aktuelle dosen som barnet skal ha. Det er tilgjengelig Stesolid rektalvæske med styrke 5 mg/2,5 ml og 10 mg/2,5 ml. Dette er rektaltuber uten gradering og andre doser enn 5 mg og 10 mg blir dermed vanskelig. Det er dermed ikke å anbefale at man tar deldoser av rektaltuben da det er vanskelig å få gitt en nøyaktig dose. Stesolid rektalvæske inneholder hjelpestoffer som bør unngås til barn dersom mulig (benzosyre, propylenglykol, natriumbenzoat, benzylalkohol).     

I de fleste tilfeller er det midazolam (Buccolam®) bukkalt som brukes til de aktuelle indikasjonene der Stesolid prefill også kan være et alternativ. Men dersom det er grunner til at Stesolid Prefill likevel er vurdert som førstevalg for behandling, så må de dette gjelder kontakte behandlende lege for å få råd om hva som skal gis dersom behovet oppstår. Se pediatriveilederen sitt kapittel om Konvulsiv status epilepticus for informasjon om behandling. 

Les også nyhetssaken på Statens legemiddelverk sine sider.