Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Legemidler ved overflytting av pasienter

Legemidler ved overflytting av pasienter

Overføring av pasienter mellom sykehus gir utfordringer, som å sikre at mottagende sykehus har legemidlene pasienten bruker. Dette er et tilbakevendende tema på Solstrand-seminarene. Vi deler OUS sin plakat om legemidler ved overføring av pasienter.Ved OUS blir denne plakaten sendt ut til avdelingene og den vil bli tatt med i undervisning der det er aktuelt. Plakaten kan gjerne gjenbrukes andre steder! 

Ansvaret for at pasienten får rett behandling er delt med de som skal ta i mot pasienten. Det er viktig å huske på legemidler når overføring blir diskutert. Hvilket LMU vil ta på seg å lage denne?