Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Korona barn-studien

Korona barn-studien

Folkehelseinstituttet har startet en studie som skal kartlegge barns rolle i spredningen av koronaviruset. Utvalgte skoler og barnehager får delta.

Påstanden om at barn har en mindre rolle i spredning av koronaviruset har i følge Folkehelseinstituttet blitt styrket av studier som har tilkommet de siste månedene. Folkehelseinstituttet har nå startet en studie i Norge hvor barns rolle i spredningen av koronaviruset skal kartlegges. Barn og ungdom fra utvalgte barnehager og barneskoler (1.-7. trinn) får delta. Deltakerne i studien følges i ti dager. Dag en og dag ti skal det tas spyttprøve, og et spørreskjema skal fylles ut. Det føres symptomdagbok alle dagene. Hensikten med studien er å fremskaffe kunnskap om hvilke tiltak som kan iverksettes ved barnehager og på skoler for å hindre smittespredning.

Les mer om Korona barn-studien på Folkehelseinstituttet sine sider.