Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > KOBLE lanseres!

KOBLE lanseres!

KOBLE (kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler) pre-lanseres 22. desember, og vil foreligge som en betaversjon de første månedene.
Fra 1. januar 2021 forsvinner tilgangen til BNF-C.

Ved Nettverkets etablering i 2009/2010 ble BNF-C tilgjengelig elektronisk på Helsebiblioteket, og har siden da vært førstevalget av oppslagsverk om legemidler brukt av barn. Fra nyttår avvikles denne tilgangen, og erstattes av et nytt kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler (KOBLE). KOBLE vil være tilgjengelig på nett fra 22. desember, og fra 1. januar 2021 er KOBLE det offisielle oppslagsverket for norske barneavdelinger om legemidler brukt av barn. 

Det siste året har en arbeidsgruppe, hovedsakelig bestående av farmasøyter, jobbet intensivt med å oversette og tilpasse det nederlandske oppslagsverket Kinderformularium til norske KOBLE. Informasjon om indikasjoner og doseringer i KOBLE har vært eller er til gjennomgang hos interessegruppene i Norsk Barnelegeforening, for å sammenligne disse med norsk praksis. I første omgang lanseres KOBLE målrettet til barneavdelingene, og kan anses å være en språklig betaversjon. Dette da det har vært tekniske utfordringer med selve oversettelsen fra nederlandsk til norsk, og med implementering av tilpasninger i databasen bak nettsiden. Bredere lansering avventer til dette er helt på plass, og inntil videre anbefales primærhelsetjenesten og øvrige aktører utenfor barneavdelingene å vente med å ta KOBLE aktivt i bruk. Det er dessuten ønskelig at informasjon om tilgjengelighet av KOBLE ikke deles i andre kanaler enn denne, utover internt på barneavdelingene. Det vil bli tydelig informert her og i nasjonale kanaler så snart det er klart for full lansering til alle interessenter.

Selv om KOBLE initialt vil foreligge i betaversjon, er de konkrete doseringsanbefalingene direkte koblet opp mot de nederlandske, og dermed pålitelige. Det som gjenstår er språklig korrektur av deler av innholdet, samt spesifikke norske tilpasninger for en del legemiddelmonografier. 

Se mer om dette i informasjonsvideoen om lansering av KOBLE her

KOBLE blir å finne på denne adressen www.koble.info

Les mer om Oppslagsverk om barns legemidler her.