Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Jennys bivirkningshjørne

Jennys bivirkningshjørne

Jenny Bergman er tilbake i Nettverket for en periode, og kaster nye øyner på bivirkninger hos barn. Husk å melde alvorlige og overraskende reaksjoner!

​Husker du Jennys bivirkningshjørne? Dette var tidligere et fast innslag i nyhetsbrevene til Nettverket. Jenny er nå tilbake i Nettverket for en periode, og dermed er Jennys bivirkningshjørne tilbake. Her er en kort status om bivirkningsrapportering for 2019-2020.

Det er en god økning i antall rapporter totalt siste årene, og dette skyldes økende antall meldinger fra pasient/pårørende og flere meldinger fra industrien. Økningen i industrimeldinger skyldes nye regler fra november 2017 som gjør at alle lite alvorlige meldinger fra industrien også inkluderes i den norske bivirkningsdatabasen. Tidligere ble disse lite alvorlige meldingene oppsummert på en annen måte, og de ble dermed ikke synlige i samme database. Endringen har ført til flere meldinger, men vi får en økning i andelen lite alvorlige rapporter og meldinger der årsakssammenhengen i større grad er uklar. Gode meldinger fra helsepersonell er fortsatt like viktige.

Psykiske bivirkninger hos barn og unge meldes hyppig og fra både pasient/pårørende og helsepersonell. I 2019 ble suicidalitet (tanker, atferd) mistenkte assosiert med blant annet metylfenidat, montelukast (Singulair), isotretinoin og det nye migrenemidlet erenumab (Aimovig). Aggresjon ble blant annet mistenkt assosiert med desloratadin (Aerius) og noen antiepileptika. Fortsett å meld psykiske bivirkninger og beskriv reaksjonene, dosering og hendelsesforløp så detaljert som mulig.

Vær oppmerksom på og meld bivirkninger hos barn etter eksponering under svangerskap og/eller amming. Her er lite rapportert og fortsatt mye å lære!

Meld gjerne elektronisk på www.melde.no. Bruk vedlegg og fritekstfelt for en god beskrivelse.