Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Informasjon om bruk av ibuprofen og paracetamol ved COVID-19 sykdom

Informasjon om bruk av ibuprofen og paracetamol ved COVID-19 sykdom

Norsk Barnelegeforening oppfordrer gjennom sine veiledere det pediatriske fagmiljøet i Norge til å velge paracetamol fremfor ibuprofen ved behandling av feber, også ved COVID-19 sykdom.

​Barnelegeforeningens veiledere anbefaler paracetamol som førstevalg mot feber fordi det tolereres godt og har lite bivirkninger i anbefalte doseringer. Paracetamol bør derfor foretrekkes som febernedsettende også ved COVID-19 sykdom hos barn (1). 

Det er nå spekulasjoner som går ut på at ibuprofen kan forverre COVID-19-infeksjonen ved å øke cellenes sårbarhet for viruset. Det er vist at Angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE2) kan fungere som en inngangsport for flere typer koronavirus, deriblant SARS-CoV2 som forårsaker COVID-19. Ibuprofen er et av de medikamentene som fører til økt ekspresjon av ACE2 (2).

Statens legemiddelverk fraråder ikke bruk av ibuprofen, men understreker at paracetamol er førstevalget ved feber og smerter. I følge Legemiddelverket foreligger det ikke dokumentasjon på at ibuprofen forverrer forløpet av COVID-19 (3). 

1. Norsk pediatriveileder fra Norsk Barnelegeforening. Akuttveileder: kap. 3.26 Behandling av feber.

2. Fang L, Karakiulakis G, Roth M Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection? Publisert 11. mars 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30116-8 

3. Ingen dokumentasjon viser at ibuprofen (Ibux) forverrer covid-19 sykdom. Fra Legemiddelverket, 18.03.20