Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Hva er C4C?

Hva er C4C?

Collaborative Network for European Clinical Trials for Children, forkortet Conect 4 Children eller C4C, er et europeisk nettverk som samarbeider om kliniske studier for barn. Dette skal føre til utvikling og godkjenning av legemidler til barn.

Nettverket er gjennom datterstrukturen NorPedMed partner i Collaborative Network for European Clinical Trials for Children, forkortet CONECT4Children eller C4C. Dette er et europeisk konsortium som springer ut fra EPCTRI og PedCRIN, og består av et ti-talls små og store forskningsnettverk med relativt ulike grunnstrukturer. C4C var eneste realistiske søker til utlysningen: EC IMI2-Call 10, deadline 28. mars 2017 (Creation of a pan-European Paediatric Clinical Trials Network), og vant utlysningen. Dette er et industrisponset initiativ som kom i gang mai 2018. Det skal investeres betydelige midler til å bygge en bedre og mer bærekraftig infrastruktur for kliniske legemiddelutprøvinger blant barn i Europa. 

NorPedMeds partnerskap i C4C betyr i første omgang tilførsel av midler basert på størrelsen på Norges befolkning, det vil si ca. 0,7 årsverk i 6 år fra mai 2018, dedikert til å løse oppgaver NorPedMed har påtatt seg gjennom søknaden. Den øvrige tildelingen vil følge studier som allokeres til enheter etter antatt leveringsevne. Mens 2018 i C4C på mange måter var preget av «innledende tiltak» har 2019 vært preget av forsøksvis implementering. Fire akademisk initierte studier ble distribuert; Norge fikk to og begge gikk til KFPB OUS. Senere ble en av disse to trukket, slik at Norge nå kun har én C4C studie, bruk av paracetamol for å forebygge PDA hos premature nyfødte. 

C4C har laget to filmer som henvender seg til barn og ungdom, som forklarer arbeidet enkelt. Filmene viser også hvordan barn og unge selv kan bidra. Se filmene på Youtube;
C4C - we want to hear from young people
EMA - involvement of CYP in regulatory environment