Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Gentamicin til nyfødte og langtidseffekt på hørsel

Gentamicin til nyfødte og langtidseffekt på hørsel

I en norsk studie utført i Tromsø ble sammenhengen mellom høydose gentamicinbehandling som nyfødt og redusert hørsel i skolealder undersøkt. Det ble ikke funnet en assosiasjon mellom disse.

​Antibiotikumet gentamicin er mye brukt for å behandle sepsis hos nyfødte. Det har vært bekymring om gentamicinbehandling av nyfødte kan gi langtidseffekter på barnets hørsel. I en norsk studie utført i Tromsø (1) er dette undersøkt. Barna som ble inkludert i studien hadde vært innlagt ved nyfødtintensiv i løpet av perioden 2004-2012, og fått høydosebehandling (6 mg/kg) med gentamicin. Hørselen til barna ble undersøkt når de var mellom 6 og 14 år gamle. Det ble også rekruttert en kontrollgruppe. Det ble ikke funnet holdepunkter for at gentamicinbehandling av nyfødte gir langtidseffekter i form av skader på barnets hørsel.

I 2013 ble det publisert en studie som omhandler sikkerheten rundt høydose gentamicinbehandling, hvor samme datamateriale er brukt. Heller ikke da ble det funnet holdepunkter for å knytte gentamicinbehandling av nyfødte til ototoksisitet.

Studien er også omtalt i Pingvinavisa.
Se også kommentar på bloggen til American Academy of Paediatrics.

1. Hemmingsen D, Mikalsen C, Hansen AR, Fjalstad JW, Stenklev NC, Klingenberg C. Hearing in Schoolchildren After Neonatal Exposure to a High-Dose Gentamicin Regimen. Pediatrics. 2020 Jan 8. pii: e20192373. doi: 10.1542/peds.2019-2373

2. Fjalstad JW, Laukli E, van den Anker JN, Klingenberg C. High-dose gentamicin in newborn infants: is it safe? EurJ Pediatr. 2013;173(4):489–495