Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Forebyggende behandling av migrene hos barn

Forebyggende behandling av migrene hos barn

I en systematisk oversiktsartikkel og nettverksanalyse hvor forfatterne har sett på effekt av forebyggende behandling mot migrene hos barn, konkluderes det med at det finnes lite evidens for at slik behandling har effekt.

Det er publisert en systematisk oversiktsartikkel og nettverksanalyse (1), hvor totalt 23 kliniske studier ble gjennomgått. Målet var å undersøke om det finnes evidens for å bruke forebyggende legemiddelbehandling av migrene hos barn. I denne studien omfatter forebyggende legemiddelbehandling av migrene antiepileptika, antidepressiva, kalsiumkanalblokkere, blodtrykkssenkende legemidler og kosttilskudd. Det konkluderes med at det finnes lite evidens for at slik behandling har effekt på barnemigrene.

Artikkelen er også omtalt av Tidsskriftet.

1. Locher C, Kossowsky J, Koechlin H et al. Efficacy, safety, and acceptability of pharmacologic treatments for pediatric migraine prophylaxis a systematic review and network meta-analysis. JAMA Pediatr. 2020;174(4):341-349. doi: 10.1001/jamapediatrics.2019.5856