Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Endringer i smerteretningslinjene

Endringer i smerteretningslinjene

Retningslinjer for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter hos barn og ungdom ble publisert i mai. Vi har mottatt mange gode og nyttige tilbakemeldinger og har nå rettet opp noen få, men viktige feil.

Dette er rettet opp fra versjon 1 (28.5.20) til versjon 1.1 (20.11.20):

Kapittel 5.5.5: Gabapentin:
Endret fra 2 år til 1 måned i denne teksten: "Gabapentin kan brukes til barn ned til 1 måned, og er som regel førstevalg hos ungdom". Det er nå samsvar mellom teksten og doseringstabellen. 

Kapittel 8.4: Doseringstabell for nalokson: 
Doseringen er rettet til: 3-12 mikrogram/kg 4 ganger daglig. Angivelse av maksdose på 12 mikrogram/kg er tatt bort, dette er omfattet av doseringsspennet. 

Kapittel 8.5: Doseringstabell av klonidin:
Doseringen er rettet til: 1-3 mikrogram/kg x 3, maks 150 mikrogram per dose. Ved en feil var maksdoseringen angitt som 150 mg per dose. Dette er nå rettet. 


Noen få språklige endringer også gjort; rettet opp skrivefeil

Du finner oppdatert versjon av smerteretningslinjene her


​Vi vil benytte anledningen til å takke for alle tilbakemeldinger, de er lest og blir nå vurderte av redaksjonen for ytterligere endringer i retningslinjene. 


Har du tilbakemeldinger/kommentarer? Send oss en e-post: post@legemidlertilbarn.no

Mer om Barn og smerte finner du her og på www.barnesmerte.no