Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Doseringskalkulator i Kinderformularium

Doseringskalkulator i Kinderformularium

I Kinderformularium er det integrert en doseringskalkulator, som kan føre til at regnefeil reduseres. Utviklerne påpeker at det kan oppstå nye feilkilder, for eksempel dersom det velges feil verdier eller parametere i kalkulatoren.

Regnefeil kan føre til doseringsfeil, og slike feil skjer ved dosering av legemidler til barn. Med bakgrunn i dette, har utviklerne av Kinderformularium laget en doseringskalkulator (1) som er integrert i oppslagsverket. Pasientvariabler som for eksempel fødselsdato og vekt legges inn, og variablene for legemiddelet som for eksempel indikasjon og administrasjonsmåte, hentes ut fra Kinderformularium, og kalkulatoren regner ut dosen. Kalkulatoren kan også konvertere en utregnet dose i mikrogram/milligram/gram til milliliter dersom konsentrasjonen av legemiddelet som skal brukes legges inn. Kalkulatoren har noen begrensninger, og er derfor inaktivert for de legemidlene som krever dosejustering etter barnets postnatale maturitet hos premature barn, for de legemidlene som har to eller flere aktive substanser, og for de legemidlene som krever kompleks titrering. Det påpekes at kalkulatoren ikke erstatter en dobbeltkontroll.

I en ikke-randomisert kontrollert studie ble det undersøkt om kalkulatoren reduserte regnefeil (2). Studien konkluderer med at en slik kalkulator kan redusere manuelle regnefeil, men at det kan oppstå nye feilkilder, for eksempel dersom det legges inn feil verdier eller feil parametere i kalkulatoren.

Kalkulatoren vil også være inkludert i KOBLE.

1. van der Zanden et al. Development and implementation of a paediatric dosing calculator integrated in the Dutch Paediatric Formulary. Drugs Ther Perspect (2020). DOI: https://doi.org/10.1007/s40267-020-00724-y

2. van der Zanden et al. Does a Dose Calculator as an Add-On to a Web-Based Paediatric Formulary Reduce Calculation Errors in Paediatric Dosing? A Non-Randomized Controlled Study. Pediatr Drugs 22, 229–239 (2020). DOI: https://doi.org/10.1007/s40272-020-00386-3