Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Behandling av SARS-Coronavirus infeksjon hos barn

Behandling av SARS-Coronavirus infeksjon hos barn

Generell veileder i pediatri inneholder nå informasjon om behandling av SARS-Coronavirus infeksjon hos barn (publisert 25.03.20).   

​I generell veileder i pediatri finnes nå avsnittet "3.28 COVID-19: Ny SARS-Coronavirus infeksjon hos barn".

Under "Bakgrunn" står det:
"Avsnittet redegjør for håndtering av barn på sykehus med COVID-19 sykdom basert på informasjon fra Folkehelseinstituttet, WHO og tilgjengelig litteratur. Rådene baserer seg på det som er kjent i dag og må justeres løpende opp imot ny kunnskap og den pågående epidemiens faser. Det anbefales spesielt å følge med på oppdatert informasjon fra FHI koronavirus."

Videre står det under "Eksperimentell antiviral behandling":
"Det finnes ingen registrert antiviral behandling av mot koronavirus. Nederlandske Kinderformularium har tatt inn COVID-19 som indikasjon for medikamentene klorokin, hydroksyklorokin og remdisivir. Bruk av disse bør foregå som del av kliniske studier."