Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Barns rolle i spredning av koronaviruset

Barns rolle i spredning av koronaviruset

Folkehelseinstituttet har publisert et notat som er basert på søk i PubMed-databasen. Notatet omhandler barns rolle i spredningen av koronaviruset.

I notatet fra Folkehelseinstituttet kommer det frem at også barn kan bli smittet med koronaviruset, men at barn i mindre grad blir smittet enn voksne, samt at sykdomsforløpet sannsynligvis som regel er mildere hos barn enn hos voksne. Det er lite dokumentert hvilken rolle barn har i smittespredningen. 

Se hele notatet på Folkehelseinstituttet sine sider.