Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Barns rolle i spredning av koronaviruset (oppdatert informasjon)

Barns rolle i spredning av koronaviruset (oppdatert informasjon)

Det tilkommer stadig informasjon om koronaviruset. I følge Folkehelseinstituttet har påstanden om at barn har en mindre rolle i spredning av koronaviruset blitt styrket av studier som har tilkommet de siste månedene.

​I slutten av mars publiserte Nettverket nyhetssaken Barns rolle i spredning av koronaviruset, som viser til et notat fra Folkehelseinstituttet. FHI har nylig publisert en nyhetssak hvor det står at det har tilkommet nye studier som støtter påstanden om at barn har en mindre rolle i smittespredningen av koronaviruset enn voksne. Det er sjeldent barn som bringer smitte inn i en situasjon, og det ser ut til at smitte mellom barn er sjeldent. Barn blir sjeldnere syke enn voksne, og barn blir svært sjeldent alvorlig syke som følge av koronaviruset. Selv på grunn av dette påpekes det at også barn kan bidra til smitte. De skal holdes hjemme fra skole eller barnehage ved sykdom, og testes ved grunnlag for dette.

Det står mer om barns rolle i smittespredningen av koronaviruset i FHI sin risikovurderingsrapport fra 14. august. 2020 (se kapittel 2.3). Tidligere rapporter er å finne på denne siden. Det er også et underkapittel som heter "Råd og informasjon for barn og ungdom" i kapittelet som er ment for befolkningen i FHI sin veileder om koronaviruset.