Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Alternativer til Stesolid Prefill rektalvæske

Alternativer til Stesolid Prefill rektalvæske

Det er mangel på Stesolid Prefill rektalvæske «Actavis». Ny forsyning er forventet tilgjengelig fra 01.02.2021. Oppdatert: forventet levering 24.03.2021.

Se tidligere publisert nyhetssak om mangelsituasjonen her.

I forbindelse med mangel på Stesolid Prefill rektalvæske har nettverket vurdert hvordan man kan sikre at det gis god behandling til den aktuelle indikasjonen. Det er ulik grad av utfordringer avhengig av om behandling foregår hjemme, prehospitalt eller på sykehus. Det må gjøres vurderinger ut ifra hvor man står for å sikre trygg behandling i en potensielt stressende situasjon.

Hvilke alternativer har vi?

For behandling av kramper er midazolam vurdert som førstevalg, uansett administrasjonsmåte, fremfor diazepam rektalt. I pediatriveilederen sitt kapittel om Konvulsiv status epilepticus er bukkal midazolam angitt som førstevalg for behandling av kramper. Bukkal administrasjon er også mer fordelaktig fremfor rektal administrasjon, og kan også bidra til både raskere og mindre sjenerende behandling (ref Overlege Anders Batman Mjelle, medforfatter av kapitlet om Konvulsiv status epilepticus). 

 • Midazolam bukkalt:
  • Buccolam munnvann er godkjent til bruk hos barn over 3 måneder. Buccolam er ferdigfylte oralsprøyter som inneholder henholdsvis 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg og 10 mg midazolam.

  • Epistatus bukkaloppløsning 10 mg/ml (uregistrert) kan gis i andre doser enn de ferdigfylte sprøytene av Buccolam.

  • Midazolam injeksjonsvæske kan gis bukkalt (og intravenøst, intramuskulært, rektalt og intranasalt).
 • Diazepam rektalt:
  • Stesolid Prefill rektalvæske kan doseres individuelt, og sprøyten er gradert slik at man kan justere stempelet til den aktuelle dosen som barnet skal ha.

  • Stesolid rektalvæske med styrke 5 mg/2,5 ml og 10 mg/2,5 ml i rektaltuber er tilgjengelig. Dette er rektaltuber uten gradering, og andre doser enn 5 mg og 10 mg blir dermed vanskelig. Det er i utgangspunktet ikke å anbefale at man tar deldoser av rektaltuben da det er vanskelig å få gitt en nøyaktig dose, spesielt dersom situasjonen er stressende. Dersom det unntaksvis blir aktuelt å ta deldose av Stesolid rektaltuber bør vurderinger gjøres for å sikre trygg behandling (se avsnitt under). 

  • Valium injeksjonsvæske (uregistrert). Det er omtalt rektal administrasjon i pakningsvedlegget. Dersom dette er løsningen som velges må utstyr for å gi injeksjonsløsningen rektalt være tilgjengelig og risiko for feiladministrasjon (altså iv) bør vurderes.

Vurderinger som må gjøres før Stesolid rektaltuber brukes:

Det kan bli aktuelt å bruke Stesolid rektalvæske både hjemme og prehospitalt. Dersom barnets dose ikke er en hel rektaltube, så må man presse ut overskytende innhold for å få rett dose med diazepam (f eks. en dose på 2,5 mg). Det overskytende bør presses ut før dosen gis, for å hindre at man gir for stor dose til barnet. Det er viktig å være klar over at en slik dose ikke er nøyaktig. Dette anbefales kun unntaksvis, og som beredskapslegemiddel i hjemmet bør denne løsningen være diskutert med foreldre/foresatte slik at man sikrer god håndtering.