Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Alternativer til Vallergan

Alternativer til Vallergan

Vallergan med virkestoffet alimemazin avregistreres. Dette gjelder både 10 mg tabletter og  5 mg/ml mikstur. Det finnes alternativer, men med andre styrker, og pasienten må oppsøk lege for ny resept og dosering.

Nettverket har tidligere omtalt avregistreringen av Vallergan, se nyhetssak.

Det finnes alternative preparater med alimemazin, og disse omtales under. Det er viktig å merke seg at de alternative preparatene har andre styrker enn Vallergan og pasient/foresatte må derfor tilbake til legen for ny resept og dosering.  

Alimemazin 20 mg kapsler fra Evolan vil være tilgjengelig fra desember 2020. Merk at styrken er dobbel sammenlignet med Vallergan 10 mg tabletter. 

Statens legemiddelverk har i tillegg gitt tillatelse til å selge svenske pakninger av Alimemazin Evolan 40 mg/ml dråper på det norske markedet. Disse blir etterhvert erstattet med norske pakninger. Merk at styrken på Alimemazin 40 mg/ml Evolan dråper er 8 ganger styrken til Vallergan 5 mg/ml mikstur. Apotekene kan levere ut Alimemazin Evolan 40 mg/ml dråper uten søknad om godkjenningsfritak.

  • Alimemazin Evolan 40 mg/ml doseres i dråper ved hjelp av en medfølgende doseringspipette med graderinger. Én dråpe (med medfølgende doseringspipette) = ca. 1 mg = ca. 0,025 ml

  • 1 ml Vallergan mikstur tilsvarer ca. 5 dråper Alimemazin Evolan dråper

  • For dosering se doseringsanvisning i FASS

For råd om alternativer til alimemazin, se råd på Legemiddelverket sine sider.