Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Sammenligning av antibiotikabruk ved to barneavdelinger

Sammenligning av antibiotikabruk ved to barneavdelinger

En norsk studie sammenligner antibiotikabruk ved to barneavdelinger - er det forskjeller mellom by og distrikt?

​I en prospektiv observasjonsstudie (1) har Thaulow et al sammenlignet antibiotikabruk ved to barneavdelinger; en ved et Universitetssykehus og en ved et distrikstsykehus (henholdsvis ved Ullevål og i Ålesund) i relasjon til indikasjon, dosering, etterlevelse av retningslinjer og bruk av bredspektrede antibiotika. Målet med studien var å se på om det var forskjeller mellom de to sykehusene som følge av ulik akademisk kultur, samt å identifisere forbedringsområder.

Basert på resultatene konkluderer forskerne med at det ikke er grunn til å tro at bruk av bredspektrede antibiotika og etterlevelse av retningslinjer for antibiotikabruk varierer betydelig mellom distriktssykehus og universitetssykehus. Studien fant at ~ ¾ av antibiotikabehandlingene var i tråd med retningslinjene og bruken av bredspektrede antibiotika var hovedsakelig relatert til alvorlig tilstander, CNS-infeksjoner og/eller mikrobiologiske prøver.

Forbedringsområder som nevnes er forskjellene mellom sykehusene vedrørende behandling av for luftveisinnfeksjoner (høyt forbruk av andre antibiotika enn beta-laktam penicilliner mot lungebetennelse), høyt forbruk av klindamycin for behandling av infeksjoner i hud, bløtvev, bein og ledd, og en uforklarlig forskjell i dosene og
doseringsfrekvens vedrørende cefotaxim og ampicillin.    

Christian Magnus Thaulow er PhD-kandidat tilknyttet Universitetet i Bergen, Helse Møre og Romsdal HF, KAS og Barne- og ungdomsklinikken Helse Bergen HF.

1. Thaulow CM, Blix HS, Eriksen BH, et al. Using a period incidence survey to compare antibiotic use in children between a university hospital and a district hospital in a country with low antimicrobial resistance: a prospective observational study. BMJ Open 2018;9:e027836. doi:10.1136/ bmjopen-2018-027836