Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Ny interessegruppe for barnepalliasjon

Ny interessegruppe for barnepalliasjon

Barn og unge med livstruende og/eller livsbegrensende tilstander skal ha best mulig livskvalitet. Det er derfor opprettet en ny interessegruppe for barnepalliasjon.

Interessegruppen for palliasjon til barn og unge skal være en møteplass for alle barneleger med interesse for dette fagfeltet, som er ganske nytt i Norge. Palliativ behandling bør tilbys fra diagnosetidspunkt, og utelukker ikke at pasienten samtidig får kurativ eller livsforlengende behandling.

Følg med på Norsk barnelegeforening sine sider for informasjon om arbeidet til interessegruppen.