Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Uregistrerte legemidler

Uregistrerte legemidler

Nettverket ønsker tilbakemeldinger - hvilke uregistrerte legemiddel er det vi ønsker å få registrert i Norge?

​Av ulike årsaker er mange legemiddel som er i bruk i Norge ikke godkjent. Slike legemidler er omtalt som uregistrerte i Norge. Spesielt gjelder dette mange legemiddel som brukes av barn. De kan være registrert i et europeisk land til bruk hos barn, eller være registrert i et europeisk land, men ikke til barn. Legemidlene importeres da fra utlandet med utenlandsk produktomtale og pakningsvedlegg. Dette er tungvint og kostbart. Men slik bruk av uregistrerte legemidler er altså nødvendig dersom vi skal få gitt barn den behandlingen de trenger.

Men; skal vi akseptere dette? Nettverket ønsker å jobbe enda mer aktivt overfor produsentene for å få flere uregistrerte legemidler registrert og markedsført til barn i Norge. Derfor ønsker Nettverket informasjon om hvilke uregistrerte legemidler som brukes i stort omfang. Send Nettverket e-post, legemidlertilbarn@helse-bergen.no om legemidler som vi skal ha fokus på.

Informasjon Nettverket ønsker er:

1. Legemiddelet som jeg skulle ønske vi hadde (preparatnavn)
2. Angi virkestoff og legemiddelform (eks. nitrazepam, mikstur)
3. Andre opplysninger om legemiddelet? (produsent, opprinnelsesland, preparatomtale m.m.)
4. Hvorfor trenger vi dette legemidlet? (en kort begrunnelse)

Nettverket har tidligere omtalt saken her