Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Plasmalyte Glucos

Plasmalyte Glucos

Baxter sitt produkt Plasmalyte Glucos er en balansert elektrolyttløsning i glukose 50 mg/ml som er svært godt egnet som vedlikeholdsvæske til barn. Produktet er ikke godkjent i Norge, men er det i Sverige.

​I den svenske veilederen om intravenøs væskebehandling til barn anbefales en balansert elektrolyttløsning i glukose 50 mg/ml (Plasmalyte Glucos) som er svært godt egnet som vedlikeholdsvæske til akutt syke, skadde og nyopererte barn. Dette gjør det lettere å gi trygg intravenøs væskebehandling til de aller minste. Plasmalyte Glucos er produsert av Baxter og har vært godkjent og markedsført i Sverige i mange år. Her i Norge tas produktet inn på registreringsfritak. 

Nettverket, barnelegeforeningen og det kliniske barnelegemiljøet har henvendt seg til Baxter med ønske om å registrere dette produktet også i Norge.  Baxter har kommunisert at de vil ta stilling til dette i første kvartal 2019. Dersom produktet blir markedsført i Norge, vil det være naturlig å anbefale det som førstevalg i nasjonale veiledere.