Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Paracetamol ved feberkramper

Paracetamol ved feberkramper

Paracetamol kan forebygge nye anfall av feberkramper i samme feberepisode. Dette viser en japansk studie publisert i Pediatrics i november 2018.  

​Studien inkluderte 423 pasienter i alderen 6 - 60 måneder som ble innlagt med feberkramper. Pasientene ble randomisert til en gruppe som fikk paracetamol 10 mg/kg rektalt eller en gruppe som ikke fikk noen antipyretiske legemiddel. Resultatene viste at i gruppen som fikk paracetamol var det signifikant lavere forekomst av nye anfall (9,1 %) sammenlignet med gruppen der ingen fikk paracetamol (23,5 %). 

Hele artikkelen finnes her

Definisjonen på feberkrampe er "Krampeanfall i forbindelse med kroppstemperatur > 38 °C i alderen 6 mnd. til 5 år. Ikke påvist intrakraniell infeksjon eller annen utløsende årsak i CNS. Barnet har ikke hatt afebrile krampeanfall tidligere". Feberkramper forekommer hos 2-5 % av alle barn og er vanligst ved 1-3 års alder. Omtrent 1/3 får gjentatte anfall. Les mer om feberkramper i Pediatriveilederen. 

Studien er også omtalt på Norsk Helseinformatikk sine sider