Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Overbehandling av barn

Overbehandling av barn

I en nylig publisert artikkel fra JAMA Pediatrics har forskerne sett på artikler som omtaler overbehandling av barn. Forskerne konkluderer med at enkelte medisinske intervensjoner ikke fungerer, og noen intervensjoner kan være potensielt skadelig.

​I vårt moderne helsevesen har vi nesten uendelige muligheter til å gi en eller annen form for behandling til våre syke barn. Men er all behandling nyttig? Årlig gjennomgår forskere artikler som omtaler overbehandling av barn. I årets gjennomgang har forskerne avdekket to generelle funn:

Alle medisinske intervensjoner, også de som det er god evidens for at virker og de som faktisk er livsviktige, er assosiert med risiko.

Det vurderes ofte slik at fordelen ved å behandle overgår den potensielle risikoen ved behandlingen. I enkelte slike tilfeller vil det muligens være mulig å redusere intensiteten av en behandling uten at det går på bekostning av effekten. Et eksempel som ble funnet i gjennomgangen av artiklene var at intensiteten av stråling av barn med kreft kunne reduseres for å redusere nye krefttilfeller sekundert, og det uten å redusere kureringsraten. 

Man skal være forsiktig med å ta i bruk rasjonelle behandlingsmetoder som ikke er godt nok utprøvd.  

Et eksempel er at man antar at det å holde blodsukkeret til et kritisk sykt barn innenfor normalnivå vil redusere lengden på sykehusoppholdet.  En studie viste at klinikere kunne trygt ha et større spenn i blodsukkeret til mindre barn for å redusere uønskede effekter av at man gir for mye insulin. 

Les hele artikkelen her