Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > NSAIDs etter tonsillektomi

NSAIDs etter tonsillektomi

RELIS har publisert en artikkel som omhandler bruk av NSAIDs etter tonsillektomi hos barn. Konklusjonen er at ibuprofen bør være førstevalget av NSAID til denne pasientgruppen.

​Det er ofte ikke tilstrekkelig med paracetamol alene etter tonsillektomi hos barn. Etter at kodein generelt ble frarådet hos barn, har det blitt stilt spørsmål ved hvilken smertelindring, eller mer presist hvilket NSAID, som kan brukes i tillegg til paracetamol hos denne pasientgruppen. RELIS har publisert en artikkel hvor dette omtales, hvor konklusjonen er at ibuprofen bør være førstevalg av NSAID til barn som har gjennomgått tonsillektomi. Dette begrunnes med at det foreligger erfaring med og godkjente doseringsanbefalinger av ibuprofen til denne pasientgruppen, i tillegg til at det finnes en rekke egnede formuleringer av virkestoffet. Det foreligger ikke dokumentasjon på at det vil være klinisk relevant økt risiko for blødning ved bruk av ibuprofen etter tonsillektomi. 

Se hele artikkelen på RELIS sine sider.

Les også tidligere nyhetssak om smertebehandling etter ØNH-inngrep. Her finner du informasjonsbrosjyrer om smertebehandling etter slike inngrep som er utarbeidet av Sjukehusapoteket i Haugesund i samarbeid med ØNH-avdelingen ved Haugesund Sjukehus.