Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Manipulering av acetylsalisylsyretabletter

Manipulering av acetylsalisylsyretabletter

For mange virkestoff mangler det egnede alderstilpassede formuleringer til barn. Man må derfor ofte manipulere (dele, knuse eller løse opp) legemidler for å få gitt barnet en riktig dose. På hvilket grunnlag gjør vi dette? 

Acetylsalisylsyre er et eksempel på et legemiddel som ofte må manipuleres for å få gitt riktig dose til et barn. Det finnes ingen miksturformulering av dette virkestoffet, men det finnes tabletter, tyggetabletter og oppløselige (dispergerbare) tabletter. Når man skal velge den mest nøyaktige manipuleringsmetoden er det ikke det vitenskapelige grunnlaget for dette nødvendigvis så godt. Produsentene har heller ikke slike opplysninger med i godkjent preparatomtale. 

Forskere ved Sykehusapoteket i Oslo og ved Universitetet i Oslo har gjennomført en studie for å undersøke hvilken tablettformulering og manipuleringsteknikk som gav den mest nøyaktige dosen av acetylsalisylsyre. Manipuleringsteknikkene som ble undersøkt var de som man så brukt i klinikken. Fire tablettformuleringer ble undersøkt: en tyggetablett, en vanlig tablett og to ulike oppløselige tabletter. Tablettene ble løst i 10 ml vann. Ulike metoder ble forsøkt for å blande/løse tablettene opp, og deretter ble 1 eller 2 ml av løsning trekt opp og testet ved bruk av UHPLC (ultra high-pressure liquid chromatography).

Fraksjoner av de ulike løsningene gav svært stor variasjon i dosenøyaktighet, også uavhengig av metode for å blande/løse opp. Kun manipulering av oppløselige tabletter gav en akseptabel dosenøyaktighet. Funnene i denne studien viser at det er viktig at man både velger en tablettformulering, en metode for å blande/løse opp tablettene og opptrekk av dose som gir mest nøyaktig dose. I dette tilfellet ville acetylsalisylsyre oppløselige tabletter vært det beste alternativet. 

Tidligere ble tyggetablettene (Baby Aspirin chewable tablets) brukt i klinikken. Denne artikkelen viser at man vil få mer nøyaktige doser ved å bruke oppløselige tabletter når man må manipulere en tablett med acetylsalisylsyre. En tverrfaglig gruppe ved Rikshospitalet, OUS, har laget et informasjonsskriv om acetylsalisylsyre hvor blant annet manipulering av Aspirin dispergerpar tabletter 75 mg er beskrevet. Det finnes per august 2019 ikke godkjente oppløselige tabletter med acetylsalisylsyre på det norske markedet, disse importeres på registreringsfritak. 

1. Brustugun J, Notaker N, Paetz LH, et al. Adjusting the dose in paediatric care: dispersing four different aspirin tablets and taking a proportion. European Journal of Hospital Pharmacy Published Online First: 11 June 2019. doi: 10.1136/ejhpharm-2019-001903