Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Helsenæringsmeldingen

Helsenæringsmeldingen

Helsenæringsmeldingen omtaler regjeringens plan for å øke konkurranseevnen i den norske helsenæringen, samt bidra til en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i form av effektiv forebygging, behandling og omsorg.

God kunnskap om legemidler til barn er ofte mangelfullt fordi vi i mange tilfeller bruker legemidler som ikke er godkjent til bruk hos barn, kun til voksne. Kliniske utprøvinger av legemidler til barn er derfor viktig for å øke kunnskapen om legemidlene vi bruker. Det har i flere år vært stilt krav om å tilrettelegge for bedre infrastruktur i norske sykehus for å drive kliniske studier. Som følge av det har kliniske forskningsposter blitt etablert, også på mindre lokalsykehus.

I Helsenæringsmeldingen står det at det er viktig å legge til rette for økt forskningsinnsats på dette området. I meldingen nevnes NorPedMed som er et nettverk av forskningsposter som legger til rette for praktisk gjennomføring av pediatriske legemiddelutprøvinger. NorPedMed er partner i konsortiet Collaboration Network for European Clinical Trials for Children (Connect4Children eller C4C), som i desember 2017 fikk tildelt midler gjennom Innovative Medicines Initiative (IMI). Europakommisjonen og legemiddelindustrien investerer over en periode på seks år 140 mill. euro for å bygge opp en bærekraftig infrastruktur for gjennomføring av flernasjonale legemiddelutprøvinger blant barn i Europa. Flere legemiddelutprøvinger i barneavdelingene vil gi norske barn tilgang til moderne behandling, og det gir norske barneleger og forskere tilgang til innovative kliniske og akademisk medisinske fagmiljøer.