Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Gjennomgang av bivirkningsrapporteringen i en klinisk studie

Gjennomgang av bivirkningsrapporteringen i en klinisk studie

RELIS har sett på bivirkningsrapporteringen i en studie av fluoksetin til barn og ungdom ("TADS").

En gjennomgang av 48 publikasjoner fra en studie av fluoksetin til barn og ungdom (Treatment for Adolecents With Depression Study, "TADS") er gjort av RELIS, og de har sett på hva som har blitt rapportert av bivirkninger ved kort- og langtidsbehandling (1).  

RELIS fant at det var mangelfull rapportering av bivirkninger i studien. Kun 8 av 48 artikler ga informasjon om bivirkninger. Blant annet viste gjennomgangen av publikasjonene at vanlige bivirkninger av fluoksetin som vektendring og seksuelle problemer ikke var nevnt i noen av publikasjonene. Det ble dermed konkludert med at publikasjonene fra TADS-studien ikke gir et fullstendig bilde av bivirkningsrisiko for fluoksetin hos barn og ungdom. 

Les mer på RELIS sine sider her

1. Westergren T, Narum S, Klemp MCritical appraisal of adverse effects reporting in the ‘Treatment for Adolescents With Depression Study (TADS)’BMJ Open 2019;9:e026089. doi: 10.1136/bmjopen-2018-026089