Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Generisk bytte av inhalatorer

Generisk bytte av inhalatorer

Inhalasjonslegemidler mot astma og KOLS er byttbare. Det er viktig med god opplæring i generell inhalasjonsteknikk.

​Fra 1. mai 2018 ble inhalasjonspulver mot astma og KOLS tatt inn på byttelisten. ​Legemiddelverket mener at generiske inhalasjonslegemidler, som er godkjent med Seretide Diskus og Symbicort inhalasjonspulver som referanselegemiddel, er likeverdige med referanselegemidlet, og at legemidlene er egnet for bytte i apotek. Les mer om dette på legemiddelverket sine sider.

Barn som legemiddelbrukere er spesielle og forskjellige når det gjelder opplæring i bruk av sine legemidler. Feilbruk av slike inhalasjonslegemidler er derfor en utfordring. Barneleger og Nettverket er skeptiske til generisk bytte av inhalatorer, og interessegruppen for lungesykdommer i Norsk barnelegeforening har engasjert seg i saken. Så lenge denne beslutningen blir stående, er det svært viktig at apotek sørger for god veiledning til foreldre og barn ved bytte av inhalator slik at legemidlene blir brukt riktig. Ved kontroll hos lege må teknikk og etterlevelse vurderes. 

Lege kan også velge å reservere seg mot et slikt bytte dersom man mener at det er fare for at etterlevelsen av behandlingen blir dårligere ved å bytte.