Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > "Forkjølelses" - hoste hos barn

"Forkjølelses" - hoste hos barn

Vinteren er høytid for forkjølelse og hoste hos små barn. Relis har publisert en artikkel som forklarer ulike typer hoste, og når og hvordan hoste bør behandles.

RELIS får jevnlig spørsmål om behandling av hoste hos barn, og har derfor nylig publisert en artikkel om dette. Artikkelen tar for seg både medikamentelle og ikke-medikamentelle tiltak mot hoste, og omtaler også hvordan hoste kan behandles hos både små og store barn.

Generelt anbefales det ikke å gi slimløsende eller hostedempende legemidler til små barn. Legemidler mot hoste bør ikke gis til barn under 2 år uten samråd med lege og etter nøye nytte-risiko vurdering. Studier har ikke vist mye bedre effekt av slike preparater enn placebo hos barn. Ikke-medikamentelle tiltak bør derfor alltid forsøkes først. Imidlertid kan en del preparater gi alvorlige og potensielt livstruende bivirkninger, spesielt hos barn under 2 år. Hoste er ofte et selvbegrensende og ikke et kritisk symptom, og man bør derfor være tilbakeholden med behandling mot hoste hos alle aldersgrupper. Farmasøyter bør alltid vurdere om de skal henvise til lege.

Hele artikkelen kan leses her.