Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Dosering av antibiotika til barn

Dosering av antibiotika til barn

En oppdatert tabell med doseringsanbefalinger for antibiotika til barn på sykehus er nå tilgjengelig på våre nettsider.

​Overlege Per Kristian Knudsen ved «Avdeling for Barnemedisin, Oslo Universitetssykehus Ullevål», og klinisk farmasøyt Arna Teigen ved «Sjukehusapoteket i Stavanger» har utarbeidet en tabell for dosering av antibiotika til barn på sykehus. Tabellen er videreutviklet fra en doseringstabell som har vært brukt på «Barnesenteret, OUS Ullevål», siden tidlig på 2000-tallet. Den har gjennomgått en omfattende revisjon før den nå gjøres tilgjengelig nasjonalt.

Informasjonen i tabellen gjelder hovedsakelig for barn 1 måned. For ampicillin, kloksacillin/dikloksacillin/flukloksacillin, cefotaksim og gentamicin er det også angitt dosering til fullbårne nyfødte < 1 måned. Tabellen inneholder også informasjon om maksdoser, veiledende indikasjoner, oversikt over virksomhetsspekter for de forskjellige midlene og kildehenvisninger. 

Oversikten over indikasjoner er veiledende og ikke uttømmende, og for behandlingsvalg og spesifikk dosering ved forskjellige diagnoser anbefales i tillegg de diagnosespesifikke kapitlene i «Akutt veileder» og «Generell veileder i pediatri».

Barnelegene Claus Klingenberg (UNN) og Henrik Döllner (St. Olavs hospital) og sykehusfarmasøyt Rebwar Saleh (OUS Ullevål) har bidratt med gjennomlesing og konstruktive innspill. Tabellen vil i nær fremtid også bli tilgjengelig i «Generell veileder i pediatri».

Doseringsanbefalingene vi her omtaler gjelder barn på sykehus. For primærhelsetjenesten finnes det en egen nasjonalfaglig retningslinje for antibiotika som inkluderer doseringer til barn.