Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Dosering av Augmentin mikstur

Dosering av Augmentin mikstur

Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) og fagmiljøet (akuttveileder i pediatri) anbefaler dosering av Augmentin mikstur tre ganger i døgnet.

​Nettverket har tidligere publisert nyhetssaker om Augmentin mikstur som formidler informasjon hentet fra preparatomtalen til Augmentin mikstur om at den skal doseres to ganger daglig til forskjell fra Co-Amoxiclav som skal doseres tre ganger i daglig. Se nyhetssakene Dosering av preparater med amoksicillin og klavulansyre og Augmentin mikstur er nå godkjent i Norge.

Nettverket har fått spørsmål om det er riktig å dosere Augmentin mikstur to ganger daglig ved behandling av urinveisinfeksjon hos barn. Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS)  anbefaler at Augmentin mikstur 7:1 formulering blir dosert tre ganger i døgnet for alle indikasjoner. 

KAS sin begrunnelsen for dette følger:

"Amoksicillin (som er det aktive antibiotikum i legemiddelet Augmentin) har som andre penicilliner såkalt tidsavhengig bakteriedrap, og dermed er hyppig dosering mer rasjonelt enn høye enkeltdoser. EUCAST – den europeiske komitéen for resistensbestemmelse har angitt anbefalte doser og doseringsregimer, basert på oppdatert, nyere kunnskap om farmakokinetikk og farmakodynamikk. Der angis x 3 dosering for amoksicillin med eller uten klavulansyre, noe som samsvarer med norsk terapitradisjon og Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk.

I primærhelsetjenesten angis dosering po som 0.5 g amoksicillin + 0.125 g klavulansyre x 3, mens høydose, (0.875 g amoksisillin + 0.125 g klavulansyre) x 3 er nødvendig for H. influenza (forutsatt S eller I).

En dosering av Augmentin mikstur 2 ganger i døgnet blir svært sårbart for uteglemte doser og variasjon i opptak. Rasjonalet for denne doseringen er også basert kun på en eldre industristøttet studie publisert fra 2007 med tanke på å markedsføre medikamentet i en annen kontekst enn vår.   

Konklusjon: Tiden over minimum inhiberende konsentrasjon (T > MIC) anses som den viktigste faktor for effekten av amoksicillin. Hyppigere dosering er mer robust.  Vi anbefaler derfor en dosering av Augmentin mikstur tre ganger i døgnet, akkurat som for Co-Amoxiclav mikstur, I tråd med nasjonale retningslinjer og EUCAST".

I akuttveileder i pediatri er doseringen for Amoxicillin-clavulansyre mikstur 15–20 mg/kg x 3 ved urinveisinfeksjon hos barn. Nettverket har vært i kontakt med Henrik Døllner, som er en av forfatterne av veilederen. Døllner skriver at det fortrinnsvis er kun urinveisinfeksjon som er aktuell indikasjon for amoksicillin-klavulansyre. Det er ikke angitt hvilket forhold det skal være mellom amoksicillin og klavulansyre i veilederen, men Døllner bekrefter at fagmiljøet mener at dosering 3 ganger i døgnet er riktig uansett forhold mellom amoksicillin og klavulansyre.