Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Blandekortnytt i januar 2019

Blandekortnytt i januar 2019

Siden sist har vi revidert seks blandekort og lagt ut tre nye blandekort. Det er gjort mindre endringer for åtte andre kort. Blandekortene vil fra nå av få versjonsnummer. Forordet er oppdatert, det samme er referanselisten og innholdsfortegnelsen.

Nye kort:
Insulin aspart (Novorapid, Fiasp), med fortynningsforslag til barn og nyfødte
Insulin lispro (Humalog), med fortynningsforslag til barn og nyfødte
Takrolimus (Prograf), med fortynningsforslag til barn

Reviderte kort:
Aztreonam (Azactam), med fortynningsforslag til barn og nyfødte
Cefalotin, med fortynningsforslag til barn og nyfødte
Cefotaksim, med fortynningsforslag til barn og nyfødte
Ceftazidim (Fortum), med fortynningsforslag til barn og nyfødte
Cefuroksim (Zinacef), med fortynningsforslag til barn og nyfødte
Metronidazol (Flagyl), med fortynningsforslag til barn og nyfødte

Blandekortene over er reviderte med få vesentlige endringer, men alle er endret og må oppdateres i blandekortpermer o.l. 

Oppdaterte kort:
Bumetanid (Burinex), med fortynningsforslag til barn og nyfødte
Furosemid (Furix), med fortynningsforslag til barn og nyfødte
Argininhydroklorid, med fortynningsforslag til barn og nyfødte
Natriumbenzoat (Amzoate), med fortynningsforslag til barn og nyfødte
Natriumfenylbutyrat (Ambutyrat), med fortynningsforslag til barn og nyfødte
Levetiracetam (Keppra), med fortynningsforslag til barn
Magnesiumsulfat, med fortynningsforslag til barn og nyfødte
Natriumglyserofosfat (Glycophos)

Informasjon om oppdateringene finner du under.

NYTT: Versjonsnummer på blandekortene
Etter hvert som blandekort utarbeides, revideres eller oppdateres (etter desember 2018) vil de påføres et versjonsnummer og en endringsdato. Dette erstatter «Sist revidert» som er angitt på tidligere kort. Les mer om dette i forordet. Malene for blandekort er oppdaterte med denne endringen.

Innholdsfortegnelsen og referanselisten er oppdatert.

Blandekortene for insulinanalogene:
Det er valgt å lage to separate blandekort for insulin aspart (Novorapid, Fiasp) og insulin lispro (Humalog). De fleste av opplysningene i de to blandekortene er identiske, men de skiller seg på to viktige punkter. De to insulinanalogene har ulike ATC-nummer og de har forskjellige anbefalinger når det gjelder fortynning. Novorapid kan fortynnes ned til 0,05 E/ml, mens Humalog kun kan fortynnes ned til 0,1 E/ml. Den laveste konsentrasjonen er mye i bruk på nyfødtintensivavdelinger.

Kommentarer til blandekortene som er oppdaterte, men ikke revidert:
Alle kort det er gjort endringer i har fått versjonsnummer.

Bumetanid og furosemid
En RELIS-utredning (spm.nr. 10892) konkluderer med at bumetanid og furosemid har samme risiko for ototoksisitet ved rask administrasjon av høye doser. Dette er oppdatert på begge kortene, under Merknader.

Argininhydroklorid, natriumbenzoat og natriumfenylbutyrat
Filteranbefalingen er endret fra «0,2 µm» til «0,2 eller 1,2 µm», slik at de som har 1,2 µm som standard på sine infusjonsoppsett kan bruke dette.

Levetiracetam
I akuttveilederen er administrasjonstiden for levetiracetam ved status epileptikus 5 mg/kg/minutt og med doser på 30 mg/kg blir dette 6 minutter. Dette er betydelig raskere enn vanlig administrasjonstid angitt på kortet (15 minutter). For å inkludere denne administrasjonstiden i blandekortet er det nå angitt: «Status epileptikus: Etter legens ordinasjon».

Magnesiumsulfat
Det er laget fortynningsforslag til barn og nyfødte, etter ønske.

Natriumglyserofosfat
Referanse 107 er rettet opp til 106 og kommentaren under tilleggsopplysninger om andre fosfatpreparater er endret til: «Fosfat finnes også som kalium(dihydrogen)fosfat (Monokaliumfosfat)».

Les mer om blandekortene her.