Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Bivirkningsrapport for 2018

Bivirkningsrapport for 2018

Legemiddelverket har publisert bivirkningsrapporten for 2018.

Legemiddelverket har publisert bivirkningsrapporten for 2018. Det ble registrert 5623 bivirkningsmeldinger i 2018, og 20% av disse gjaldt barn og unge i alderen 0-19 år. I rapporten står det at en stor del av bivirkningsmeldingene i denne aldersgruppen er knyttet til vaksiner. Dette skyldes at det er gode rutiner for å melde bivirkninger av vaksiner som gis i barnevaksinasjonsprogrammet. Se saken på Legemiddelverket sine sider.

Det er viktig at bivirkninger meldes, og det er spesielt viktig at bivirkninger hos barn meldes. Barn vokser og utvikler seg, og bivirkninger som påvirker fysisk, psykisk og sosial utvikling er bivirkninger som kanskje kun sees hos barn, og ikke hos voksne. Enkelte bivirkninger er så sjeldne at de ikke vil oppstå i studier fordi det ikke er en stor nok studiepopulasjon som undersøkes. En bivirkningsmelding kan danne en hypotese som videre gir grunnlag for nye studier, og på denne måten kan bivirkninger av legemidler hos barn i større grad bli dokumentert.

På RELIS sine sider finner du meldeskjema for bivirkninger, og tips og råd for å fylle ut disse.

Se mer om bivirkninger hos barn på Nettverkets sider.