Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Augmentin mikstur er nå godkjent i Norge

Augmentin mikstur er nå godkjent i Norge

Augmentin mikstur (amoxicillin-klavulansyre) er nå godkjent i Norge. Vær obs på at styrkeangivelsen på pakningen kan skape forvirring!

​Augmentin (amoxicillin-klavulansyre) er et kombinasjonsprodukt som brukes mot infeksjoner i blant annet luftveier og urinveier. Augmentin tabletter ble registrert i 2017. Nå er også Augmentin mikstur registrert og markedsført i Norge.

Vær obs på merking!  

Augmentin mikstur er merket 400 mg/57 mg /5 ml. Dette tilsvarer 80 mg/11,4  mg/ml. På grunn av at det er søkt om godkjenning i flere land er merkingen dessverre ikke slik vi skulle ønske, og dette kan potensielt føre til forvirring. Det er ikke tilgjengelig norske pakninger før september 2019. Apotek må levere ut norsk pakningsvedlegg sammen med Augmentin mikstur. 

Hos grossist er det p.t. tilgjengelig både uregistrert Co-Amoxiclav mikstur og Augmentin mikstur. Co-Amoxiclav er merket 250/62,5 mg/5 ml. Det tilsvarer 50/12,5 mg/ml. 

Minner om at ved forskrivning av kombinasjonspreparater med to eller flere virkestoff så angis dosen med preparatnavn og mengde (se Pediatriveileder, Forskrivning av legemidler til barn).