Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Augmentin mikstur er nå godkjent i Norge

Augmentin mikstur er nå godkjent i Norge

Augmentin mikstur (amoxicillin-klavulansyre) er nå godkjent i Norge. Vær obs på at styrkeangivelsen på pakningen kan skape forvirring!

NB! Denne saken er oppdatert med ny informasjon om dosering av Augmentin mikstur. Les nyhetssaken her.

Augmentin (amoksicillin-klavulansyre) er et kombinasjonsprodukt som brukes mot infeksjoner i blant annet luftveier og urinveier. Augmentin tabletter ble registrert i 2017. Nå er også Augmentin mikstur registrert og markedsført i Norge.

Dosering - ta hensyn til valg av formulering når man velger dosering!

Merk at Augmentin mikstur skal doseres to ganger daglig og Augmentin tabletter skal doseres tre ganger daglig. Dette har med ratioen mellom amoxicillin og klavulansyre å gjøre. En studie fra 2007 har vist at for formuleringer som har 7:1 ratio mellom amoksicillin - klavulansyre (Augmentin mikstur 80mg/11.4mg) er det ingen endring i sikkerhet og effekt ved å dosere slike preparater to ganger daglig. Faktisk så viste studien at for barn  spesielt er det en reduksjon i gastrointestinale bivirkninger ved å dosere to ganger daglig. For preparater som har 4:1 ratio (Augmentin tabletter 500 mg/125 mg) er det fortsatt dosering tre ganger daglig som gjelder.

Vær obs på merking!  

Augmentin mikstur er merket 400 mg/57 mg /5 ml. Dette tilsvarer 80 mg/11,4  mg/ml. På grunn av at det er søkt om godkjenning i flere land er merkingen dessverre ikke slik vi skulle ønske, og dette kan potensielt føre til forvirring. Det er ikke tilgjengelig norske pakninger før i slutten av 2019. Apotek må levere ut norsk pakningsvedlegg sammen med Augmentin mikstur. 

Hos grossist er det p.t. tilgjengelig både Augmentin mikstur og uregistrert Co-Amoxiclav mikstur. Co-Amoxiclav er merket 250/62,5 mg/5 ml. Det tilsvarer 50/12,5 mg/ml, og gir 4:1 ratio. Co-Amoxiclav mikstur doseres da tre ganger daglig, mens Augmentin mikstur doseres to ganger daglig.

Minner om at ved forskrivning av kombinasjonspreparater med to eller flere virkestoff så angis dosen med preparatnavn og mengde (se Pediatriveileder, Forskrivning av legemidler til barn).