Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Ny studie om sykepleieres kunnskap om postoperative smerter hos barn

Ny studie om sykepleieres kunnskap om postoperative smerter hos barn

Smerter hos barn og unge blir underbehandlet, og barn og unge rapporterer moderate til sterke smerter. En nylig publisert studie har tatt for seg kunnskapsnivået om postoperative smerter hos barn og unge hos 193 sykepleiere.

​I tillegg til å svare på spørreskjema rundt postoperative smerter, ble også 138 av sykepleierne observert i praksis. Blant funnene viser det seg at det i kun 19 % av tilfellene ble brukt validerte verktøy laget for å bistå sykepleiere, med en nedgang til 9 % hos barn under 5 år. Det blir videre påpekt at så mange som 66 % av barna mottok inadekvate doser av morfin etter operasjon. I følge studien må kunnskap om pediatrisk smertebehandling forbedres.

Artikkelen er en del av fag- og forskningssykepleier Anja Smeland sitt doktorgradsarbeid, og Nettverket har gitt noe økonomisk støtte i dette arbeidet. Prosjektet ble presentert på Solstrand-seminaret i 2015. Vi gratulerer så mye med publikasjonen!

Les publikasjonen i American Society for Pain Management Nursing her.