Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Vårseminaret nærmer seg, disse kommer!

Vårseminaret nærmer seg, disse kommer!

Med astma som eksempel, skal vi forsøke å belyse behandlingsforskjeller i Norge. Er det faktiske ulikheter, hva skyldes det og bør vi gjøre noe med det?
Foreleserne som skal hjelpe oss i å forstå dette, er presentert litt nærmere under.

​Programmet og informasjon om påmelding finner du her.

​Jenny Bergman

Jenny Bergman er farmasøyt og jobber ved RELIS-Vest. Et av hennes arbeidsområder er bivirkninger og hun jobber for å få opp meldefrekvensen i Norge. Bivirkningsmeldinger gir økt kunnskap om hvordan legemiddelet virker, noe som ofte får konsekvens for riktig bruk.

​Are Brean

Are jobber som sjefsredaktør i Tidsskrift for den norske legeforening. Han har bakgrunn som spesialist i nevrologi og har de siste årene pekt på mengden av til dels motstridende retningslinjer som finnes i det norske helsevesen.

​Kari Furu

Kari Furu er farmasøyt og jobber som seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring. Hun er tilknyttet Reseptregisteret og jobber med legemiddelepidemiologi med fokus på svangerskap, barn og unge samt bruk av hormonelle prevensjonsmidler.

Cathrine Kjeldby-Høie

Cathrine Kjeldby-Høie er farmasøyt og jobber i APOKUS (Apotekenes kompetanse og utviklingssenter). Cathrine har erfaring fra sykehusapotek og som klinisk farmasøyt i tverrfaglig team på barneavdeling. Hun har også jobbet for Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn.

​Claus Klingenberg

Claus er barnelege og jobber ved sykehuset i Tromsø. Han har i en årrekke hatt redaktøransvar for Barnelegeforeningens akutt og generell veiledere.

Ingvild Bruun Mikalsen

Ingvild jobber som overlege ved barneavdelingen i Stavanger. Hun jobber med astma og har nylig publisert en artikkel som viser at bruken av astmamedisiner varierer svært mye mellom fylkene.

Atle Moen

Atle Moen er overlege og jobber ved nyfødtintensivavdelingen ved Rikshospitalet. Han har interessert seg i hvordan helsevesenet prioriterer og har gjennom barnehelseatlaset vist at det er store forskjeller i Norge.

Torbjørn Nag

Torbjørn Nag jobber som barnelege ved sykehuset i Ålesund. Han har interessert seg i behandling av astma hos barn og har en tydelig stemme i det barnemedisinske miljøet i Norge.

Karine Wabø Ruud

Karine Wabø Ruud er farmasøyt og jobber i APOKUS (Apotekenes kompetanse og utviklingssenter).  Hun har doktorgrad i samfunnsfarmasi. Karine har jobbet som apotekfarmasøyt og har undervist ved apotekteknikerlinjen i Oslo

​Siri Wang

Siri Wang er farmasøyt og jobber ved Legemiddelverket. Hun er fast representant i Paediatric Committee, European Medicines Agency.  Siri Wang har inngående kunnskap om de prosesser et legemiddel må gjennom før det godkjennes.

​Knut Øymar

Knut Øymar jobber somoverlege ved barneavdelingen i Stavanger der han ser barn med astma. Han har i en årrekke pekt på at forbruket av astmamedisiner er høyt; mer enn en av ti norske toåringer får behandling. For nesten halvparten kan det være unødvendig.