Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Statusrapport for kombinasjonsvaksinen Hexyon januar 2018

Statusrapport for kombinasjonsvaksinen Hexyon januar 2018

Statens Legemiddelverk har publisert en ny rapport om rapporterte bivirkninger av den seksvalente kombinasjonsvaksinen Hexyon. Rapporten gir ikke grunnlag for å endre anbefalinger om bruk av vaksinen.

Den seksvalente vaksinen ​Hexyon har siden 1. februar 2017 blitt gitt til barn ved 3-, 5- og 12-månedersalder gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinen beskytter mot difteri, tetanus, kikhoste, polio, haemophilus influenzae type b og hepatitt B, og erstatter den femvalente vaksinen som tidligere ble gitt, som ikke inkluderte beskyttelse mot hepatitt B.

Hexyon hadde per 1. februar 2018 vært inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet i ett år. Over 130 000 vaksinedoser var da registrert i SYSVAK, og over 72 000 barn har fått en eller flere doser av vaksinen. Statens Legemiddelverk har nylig publisert en rapport med tall til og med 31. januar 2018. Den forrige rapporten ble publisert inkluderte tall til og med 31. juli 2017. Det er ikke grunn for å endre anbefalingen om vaksinasjon på bakgrunn av meldte bivirkninger, skriver Legemiddelverket. Bivirkningene som har blitt meldt, betegnes som lite alvorlige.

Det er vanlig å ha utvidet bivirkningsovervåkning det første året etter at en vaksine er inkludert i et vaksinasjonsprogram. Dette betyr at alle bivirkninger skal meldes, både kjente og ukjente. Den utvidede bivirkningsovervåkningen av Hexyon er avsluttet. Etter 1. mars 2018 skal altså kun uventede eller alvorlige bivirkninger meldes. Folkehelseinstituttet har informert aktuelle instanser om dette i et brev, på bakgrunn av at det ikke er avdekket noe uventet i overvåkingsperioden.  

All informasjon om hepatitt B og vaksinasjon mot hepatitt B er samlet på en egen temasine på FHI sine sider.

Nettverket har tidligere publisert nyhetssaker om inkludering av vaksine mot hepatitt B i barnevaksinasjonsprogrammet:
Vaksine mot hepatitt B i barnevaksinasjonsprogrammet
Vaksine mot hepatitt B i barnevaksinasjonsprorammet - nå starter vaksineringen
Statussrapport for kombinasjonsvaksinen Hexyon per 31. juli 2017