Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Smertevurdering av barn

Smertevurdering av barn

En nasjonal fagprosedyre for smertevurdering av barn er nå på plass, og sykepleien.no publiserte 1. oktober en artikkel om denne.

Bakgrunnen for den nasjonale fagprosedyren er at barn og unge fortsatt opplever mye smerte blant annet fordi kartleggingsverktøy ikke brukes i stor grad. Artikkelen belyser ulike sider av vurderinger i forbindelse med smertebehandling.

Retningslinjer for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter forventes å være klare i løpet av siste del av kalenderåret 2018.

Les hele artikkelen på sykepleien.no.