Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Risiko for legemiddelinteraksjoner hos amerikanske barn

Risiko for legemiddelinteraksjoner hos amerikanske barn

Qato og kolleger har i en artikkel publisert i Pediatrics funnet at en av fem barn som tar flere enn ett legemiddel risikerer alvorlige legemiddel-interaksjoner.

I artikkelen har forskergruppen analysert data fra spørreskjema for 23152 barn og unge i en alder fra 0-19 år angående deres legemiddelbruk. For barn under 16 år ble spørreskjema besvart av foreldre/foresatte eller helsepersonell på vegne av barnet, mens de over 16 år besvarte spørreskjema selv.

De vanligste legemidlene som ble brukt var inhalasjonslegemidler for astma, og psykofarmaka som stimulanter og antidepressiva. De mest hyppige potensielle legemiddelinteraksjonene var QT-forlengelse.

Det pekes blant annet på alvorligheten av QT-forlengelse, og at legemiddelinteraksjonen kan oppstå innen noen få dager. Videre ser man at en QT-forlengelse kan vare i flere måneder, og at risiko for QT-forlengelse kan oppstå til tross for at barnet bare behandles i noen uker.

Det påpekes at det i denne studien ikke ble avdekket hvorvidt de potensielle legemiddelinteraksjonene faktisk oppstod, men hvor mange barn og unge som hadde en faktisk risiko for de angitte legemiddelinteraksjonene.

Les artikkelen av Qato et al. i Pediatrics her.